Stowarzyszenie Elektroradiologii

Historia

 

 

-------------

III Podkarpackie Spotkania Radiologiczne

KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota)

III PODKARPACKIE SPOTKANIA RADIOLOGICZNE

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRORADIOLOGII

KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA

 
w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota) o godz. 9.00

w Hotelu Cztery Pory Roku w Rudnej Małej k. Rzeszowa

 

PROGRAM RAMOWY:

 

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

Dorota Uchman

Stowarzyszenie Elektroradiologii

Zaawansowane techniki obrazowania MR (Spektroskopia, Dyfuzja, Perfuzja) NMR

dr n.med. Wiesław Guz
Kierownik KZRiDO SW 2 Rzeszów

Podstawowe badania MR

mgr Aneta Przypek
KZRiDO SW 2 Rzeszów

Zasady działania MR

mgr inż. Adrian Truszkiewicz
KIER. SAM SW 2 Rzeszów

Tomografia Submolekularna

Tadeusz Kanty GEMS

Tomografia Spektralna:
Podstawy fizyczne a praktyka kliniczna

Jerzy Woźniak GEMS
Aleksander Matusz SW 2 Rzeszów KZRiDO / Kier. Sekcji Informatyki

Tomosynteza VolumeRad:
Podstawy fizyczne a praktyka kliniczna

Krzysztof Szczepański GEMS

Aleksander Matusz

Kierownik Sekcji Informatyki

SW 2 Rzeszów / KZRiDO

Urszula Bazan Kier. Zespołu Techników SW 2 Rzeszów KZRiDO

Prezentacja Firmy GE

Ewelina Romańska GE HealtCare

Pacjent z Oddziału SOR

Hubert Polak

KZRiDO SW 2 Rzeszów

Obliczanie dawki promieniowania w rentgenodiagnostyce - możliwości

wykorzystania DAP w świetle

obowiązującej Ustawy

Janusz Baranowski
Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna Rzeszów

Promienie X przenikają tajemnice naszych przodków

 

Aneta Filip

Konserwator Dzieł Sztuki Kraków

/ Dorota Uchman

KZRiDO SW 2 Rzeszów

Diagnostyka ortopedyczna – projekcje wybrane - okiem technika RTG

mgr Elżbieta Czachor

Medyczna Szkoła Policealna Rzeszów

Diagnostyka ortopedyczna – projekcje wybrane okiem lekarza ortopedy

dr Marek Kulczyk
SW 2 Rzeszów Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Prezentacja firmy PIXEL TECHNOLOGY

PIXEL

Stowarzyszenie Elektroradiologii

– Zebranie Walne

Informacje

Dorota Uchman

Stowarzyszenie Elektroradiologii

Zakończenie i rozdanie certyfikatów


« Powrót