Stowarzyszenie Elektroradiologii

O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Elektroradiologii (SE) powstało 25 maja 2014 r. w Rzeszowie. Jego utworzenie to naturalna konsekwencja prowadzonej od kilkunastu lat działalności szkoleniowo-naukowej początkowo jako Oddział Podkarpacki Sekcji Techników przy PLTR. Potem konferencje organizowane były pod patronatem Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. I tak od 2012 r. co roku, jesienią organizowane są Podkarpackie Spotkania Radiologiczne.

 

Już na pierwszych Spotkaniach Radiologicznych organizowanych przez obecny Zarząd SE pojawiła się wola środowiska techników elektroradiologii do powołania instytucji pozwalającej zintegrować to środowisko. Nie bez znaczenia jest również współpraca ze środowiskiem lekarskim, które to czynnie wspierało i wspiera nas w przygotowywaniach tematyki oraz w prowadzeniu samych wykładów.

 

Podstawowym naszym celem było, jest i będzie prowadzenie szkoleń podnoszących nasze kwalifikacje zawodowe a tym samym poziomu udzielanych przez nas - techników elektroradiologii - świadczeń zdrowotnych.

 

Zawód technika elektroradiologii powoduje konieczność śledzenia bieżących zmian zarówno, jeśli chodzi o zdobycze nauki jaki i techniki. W radiologii, jak w żadnej innej dziedzinie medycyny w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój w zakresie systemów obrazowania ciała ludzkiego i komputerowego sterowania procesem diagnostycznym i terapeutycznym. Wzrost automatyzacji procesów technologicznych wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy zawodowej, technicznej i praktycznej, umiejętności współpracy z lekarzem specjalistą.

 

Technik elektroradiologii musi być świadom wagi swojego zawodu i swojego miejsca w zespole diagnostyczno-terapeutycznym oraz wagi swoich odpowiedzialnych działań zawodowych dla dalszych losów pacjentów. Z  uwagi na zastosowanie w pracy zawodowej źródeł promieniowania jonizującego i technik inwazyjnych powinien on dążyć do stałego podnoszenia kwalifikacji, prezentowania postawy perfekcjonizmu w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta. Dążenie do kształcenia ustawicznego należy do podstawowych obowiązków każdego pracownika ochrony zdrowia.

 

Jako Stowarzyszenie przyjmujemy w swoje szeregi byłych, obecnych i przyszłych techników elektroradiologii z całej Polski (również bez doświadczenia zawodowego, czy w trakcie kształcenia się: słuchaczy, licencjatów oraz magistrów),  a także wszystkich pasjonatów związanych z dynamicznie rozwijającą się radiologią we wszystkich jej obszarach. Działamy we współpracy ze środowiskiem lekarskim, inżynierów medycznych i innych medycznych organizacji krajowych i zagranicznych.

 

Obecnie współpracujemy z:

 

  Katedrą Radiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Katedrą Elektroradiologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym; w tym:
   - Komisja ds. Współpracy z Technikami Elektroradiologii,
   - Oddział Podkarpacki

  Klinicznym Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej  Klinicznego

  Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

 

Organizacje zrzeszające techników elektroradiologii, z którymi współpracujemy:

 

 

  Polskie Towarzystwo Elektroradiologii (PTE)
  Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii (PSTE)
  Naukowe Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii (NSTE)

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii (OZZTME)

  www.ozztme.pl

 

 

 

Zarząd


Prezes SE - Dorota Uchman

Wiceprezes  SE - Urszula Bazan 

Skarbnik SE  - Natalia Antas

Sekretarz SE - Elżbieta Czachor

 

Członek Zarządu SE - Aneta Wojtasik

 


 

Statut stowarzyszenia

 

Klikając ikonkę poniżej możesz pobrać plik statutu stowarzyszenia elektroradiologii:

 


Statut stowarzyszenia elektroradiologii.pdf